Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Zimowy Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kolbudy

Zimowy Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kolbudy

ORGANIZATORZY:

Urząd Gminy Kolbudy.

Szkoła Podstawowa w Kowalach.

UKS Gedanensis Gdańsk.

CEL TURNIEJU:

Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

TERMIN I MIEJSCE:

09-10.03.2024 r. Szkoła Podstawowa w Kowalach ul. Apollina 7.

SYSTEM ROZGRYWEK

Grupa A (1600-1700) 09-10.03.2024, 7 rund, 60 minut na zawodnika.

Grupa B (1400) 09-10.03.2024, 7 rund, 60 minut na zawodnika.

Grupa C (1100-1250) 10.03.2024, 7 rund, 30 minut na zawodnika.

Grupa D (1000-1100) 09.03.2024, 6 rund, 30 minut na zawodnika.                    

W każdej grupie można zdobyć kategorię szachową.

TERMINARZ

09.03.   09.40-09.55 przyjazd zawodników i weryfikacja listy startowej

             grup A, B i D. Pierwsza runda rozpoczyna się o godzinie 10.00.

10.03.   09.40-09.55 przyjazd zawodników i weryfikacja listy startowej

             grupy C. Pierwsza runda rozpoczyna się o godzinie 10.00.            

WPISOWE:

40 złotych, płatne na konto Organizatora: UKS Gedanensis Gdańsk, ul. Dworska 34 80-506 Gdańsk. Nr konta 62 1440 1345 0000 0000 0389 6862, przelew należy wysłać najpóźniej do 06.03.2024.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 06.03.2024 r. - elektronicznie (e-mail): asiaj3@wp.pl, SMS na numer 501 184 879 lub na stronie internetowej: http://www.chessarbiter.com. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, kategorię szachową, ranking, przynależność klubową lub miejscowość, dokładną datę urodzenia.

Zgłoszenie będzie przyjęte dopiero wówczas, gdy zawodnik wpłaci wpisowe na konto Klubu UKS Gedanensis Gdańsk.

Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wypełnienia limitu miejsc w poszczególnych grupach. Aktualna lista startowa będzie znajdowała się na stronie chessarbiter.com.

 

 

NAGRODY:

Zwycięzcy grup otrzymują puchary, za miejsca I-VI nagrody finansowe.

Nagrody należy odebrać osobiście na zakończeniu.

 

UWAGI KOŃCOWE:

  • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian,
  • turniej zostanie rozegrany zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Zdrowia dotyczącymi organizacji imprez sportowych,
  • obowiązują przepisy FIDE i PZSzach,
  • decyzje sędziego głównego w trakcie trwania zawodów są ostateczne,
  • za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik lub opiekun,
  • osoby niepełnoletnie na turnieju przebywają pod opieką osób dorosłych,
  • w trakcie zawodów obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego, niniejszego Regulaminu oraz ustalenia zawarte w komunikatach organizacyjnych,
  • zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjno – marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
  • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych,
  • dodatkowe informacje można znaleźć na stronach: kolbudy.pl oraz www.szachy.gda.pl.

 

Data dodania: 2024-02-20 13:56:58
Data edycji: 2024-02-20 13:58:01
Ilość wyświetleń: 136

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski
Gmina Kolbudy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej